Monday, November 16, 2015

Biopedia


           Një tjetër portal i rëndësishëm i shqipopedias, i cili ka gjashtë muaj që është online, është Enciklopedia e Bimëve dhe Kafshëve. Aktualisht vetëm me dy kategori Bota Bimore & Bota Shtazore (apo flora dhe fauna), kjo enciklopedi mjaft unike për vizitorin shqiptar ka ilustruar bimët dhe kafshët si dhe ka vendosur emrat e tyre në latinisht, si dhe sinonime të tyre.


Statistikat e Enciklopedisë janë:


Portali u ngrit online më 4 qershor 2015
      (Vetëm për kategorinë e kafshëve)

Më 19 tetor 2015 u shtuan postimet e kategorisë së bimëve.

Më 19 tetor 2015, totali i postimeve arrin 1442

Ndërsa numri i fotografive shkon 1226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Për këtë portal pritet të shtohen edhe më shumë specie të tjera, si dhe më shumë informacion për ato ekzistuese.

Një artikull ideal për një bimë apo kafshë do të ishte:
(në të ardhmen ndoshta pasi të kemi rritur krahët e punës...)

1. Emri
2. Fotografia
3. Emërtimi latinisht
4. Emërtime të tjera sinonimike apo dialektore
5. Artikulli me informacione. (Këtu të jepen informacionet e përgjithshme, psh. përdorimi i bimës në fusha të ndryshme etj etj)
6. Fotografi shtesë, Si psh. Fotografia e gjethes, fotografia e lules, fotografia e gonxhes, fotografia e frytit etj. (Për kafshët) fotografia e këlyshit, fotografi gjatë ngënies, fotografi gjatë dyluftimit apo çiftëzimit.
7. Video plotësuese
8. Harta gjeografike e habitatit të bimës/kafshës

*Informacionet duhet të kenë referencat e duhura.

No comments:

Post a Comment