Wednesday, November 11, 2015

Fjalor frengjisht shqip


Shqipopedia aktualisht është në punim e sipër për ngritjen online të fjalori frëngjisht shqip. Ky fjalor ka për të qënë një fjalor shumë më i madh nga të tjerët. Kështu që, për shkak të numrit të madh të fjalëve, akoma nuk është vendosur nëse në ketë fjalor do të shtohen fotografi. (Të paktën për një të ardhme të afërt) Megjithatë ky fjalor ka për të plotësuar nevojat e shumë shqiptarëve që mësojnë frëngjisht por edhe për ata që tashmë dinë ngaqë fjalori i kalon të 15 mijë fjalët.

Pritet që ky fjalor të mundësohet në muajin nëntor, ose në fillim të dhjetorit, nëse gjithshka shkon mirë, dhe meqënëse çdo gjë pritet të shkojë mirë, mezi po presim ta mbarojmë edhe këtë projekt me sukses që të ecim me planet që shqipopedia ka në vazhdim.

(Edhe pse si fillim për fjalorin frëngjisht shqip nuk parashikohet të ketë ilustime, për shqiptimet do të punohet dhe të të shtojmë sa më shumë të jetë e mundur)

No comments:

Post a Comment