Wednesday, November 11, 2015

Fjalor italisht shqipProjekti i fjalorit të gjuhës italiane ishte projekti i radhës që shqipopedia ka ngritur online. Pasi edhe për gjuhën italiane ka shumë kërkesa, aq më tepër që gjuha italiane është një nga gjuhët më të njohura nga shqiptarët.

Arritjet dhe statistikat që ka fjalori italisht shqip:

Dita e ngritjes online të fjalorit është 9 tetor 2015.

aktualisht janë:

7.243 lema  (ose thënë ndyshe fjalë-tituj)
1.000 shqiptime fjalësh ku dhe shumica prej tyre janë nga folës italianë
     fjalori u pasurua dhe ka 3.100 shqiptime
     fjalori u pasurua dhe ka mbi 4500 shqiptime
     fjalori u pasurua dhe janë shtuar mbi 7200 shqiptime, pothuajse të gjitha fjalët
1.800 ilustrime me fotografi, grafikë apo vizatime.

Në këtë fjalor janë zhvendosur, (nga një postim më i vjetër i shqipopedias) fjalët e përbashëta që ekzistojnë nëpërmjet gjuhës shqipe dhe asaj italiane. Këto janë fjalë nga kategori të ndryshme ndoshta dhe fjalë që në fjalorin zyrtar të gjuhës shqipe të mos jenë prezente por përderisa përdoren në jetën e përditshme kemi vendosur t'i vëmë. Kjo listë ka rreth 3000 fjalë.


Po punohet kryesisht për shtimin e shqiptimeve të fjalëve si dhe më gradualisht për ilustrimet që kanë ngelur.
No comments:

Post a Comment