Friday, November 20, 2015

Përditësim - Fjalori i gjuhës italiane


         Sot fjalori i gjuhës italiane bëri një përditësim të fuqishëm duke ngarkuar mbi 1400 ilustrime fjalësh, dhe duke arritur në mbi 4500 shqiptime. Kjo punë vërtet e madhe tashmë ka arritur të realizojë mbi 60% të shqiptimeve të fjalëve të fjalorit.
Fjalët e reja me shqiptime janë G, H, I, J, K, L, M, N
Punimet vazhdojnë në mënyrë intesive dhe kur të ketë përditësime të tjera do të njoftoheni.

No comments:

Post a Comment