Wednesday, December 30, 2015

Përditësim - Frëngjishtja


Për arsye teknike, shqiptimet e fjalorit të gjuhës frënge momentalisht nuk janë në funksion.
Ende nuk dihet sa kohë nevojitet për rikthimin e tyre në gjendje funksionale.
Faleminderit për mirëkuptimin!


No comments:

Post a Comment