Tuesday, December 22, 2015

Përditësim - gjermanishtja


Fjalori i gjuhës gjermane tani po avancon në fazën e tretë të duke tij u pasuruar me lakimet e emrave të tij. Lakimet e fjalëve janë të rëndësishme pasi ju ndihmojnë t'i përdorni fjalët saktë në rasën e duhur.
Aktualisht janë shtuar  mbi 15% të lakimeve të fjalëve të fjalorit dhe konkretisht duke filluar nga gërma A deri në gërmën F. Pritet dhe dhe kjo fazë të mbyllet me sukset brenda javës së parë të muajit janar.

No comments:

Post a Comment