Friday, December 4, 2015

Përditësim - gjuha italiane

Shqipopedia dëshiron t'ju njoftojë se shumë shpejt fjalori i gjuhës italiane përfundon fazen e dytë.
Pra do të shtohen të gjitha shqiptimet. Tani është çështë kohe dhe kjo fazë e projektit përfundon me sukses.

No comments:

Post a Comment