Sunday, March 12, 2017

Dhe punimet vazhdojnë...

Edhe pse kohët e fundit nuk është bërë ndonjë përditësim i madh, punimet vazhdojnë.
Siç mund të shihet edhe në ilustrimin e mësipërm kemi filluar njëkohësisht shumë projekte kështu që koha e përfundimit është më e gjatë. Edhe pse fotografia është ilustruese shpejtësia në fakt është në kohë reale
🐌🐌🐌🐌... kështuqë dhe pse finishi duket afër do na duhet ca kohë që ta prekim.

No comments:

Post a Comment