Friday, April 21, 2017

Një kafe me shefin


Ka kaluar një vit interesant dhe mund të themi se ka qënë më shumë produktiv nga çfarë
mund të parashikohej duke patur parasysh rrethanat, natyrisht.