Friday, April 21, 2017

Një kafe me shefin


Ka kaluar një vit interesant dhe mund të themi se ka qënë më shumë produktiv nga çfarë
mund të parashikohej duke patur parasysh rrethanat, natyrisht.
Sot do jem i mirë dhe nuk do them çfarë nuk kemi bërë apo ku kemi çaluar. Pasi në fakt punët kanë avancuar dhe mbi të gjitha kjo ka rëndësi.


  • U shtuan radhët e anëtarëve të Shqipopedias.

Për këtë vit në plan është të fillojnë punime serioze për fjalorin e anglishtes dhe të fuqizohet fjalori që ekziston duke u pajisur me shqiptimet e fjalëve. Ende jemi në fazat e para të projektimit pasi kjo punë gjigande do shkrihet me fjalorin e vjetër dhe duam që t'i kemi hapat të llogaritura mirë.
http://blog.shqipopedia.org/2016/11/fjalori-i-anglishtes.html  
Plus që për realizimin e këtij superprojekti do të nevojitet një server shumë i fuqishëm që të mund të bëjë të mundur mbështetjen teknike.

No comments:

Post a Comment