Wednesday, April 25, 2018

dhe punimet vazhdojnë...


Kohët e fundit nuk jemi ndjerë shumë, por në fakt punimet  kanë vazhduar, dhe aktualisht janë shtuar një numër i madh shqiptimesh. Janë rreth 30 mijë fjalë të reja që kanë shqiptime.
Bëhet fjalë për të gjitha fjalët e fjalorit turqisht, polonisht, frëngjisht, & suedisht, si dhe mbi 10% të shqiptimeve të fjalorit hungarisht. Përveç kësaj është ngritur edhe fjalori i gjuhës rumune i cili ka rreth 6 mijë fjalë.

No comments:

Post a Comment