Sunday, June 3, 2018

Fjalori rumanisht shqip online


Edhe ky fjalor u fut pa radhë 😊 dhe ka rreth dy muaj që është ngritur online. Rumanishtja është një gjuhë latine edhe pse është e "rrethuar" nga gjuhë sllave. Rumania ka luajtur  një rol të veçantë gjatë Rilindjes Kombëtare pasi shumë rilindas vepronin prej andej dhe disa prej tyre kishin orgjinë rumane.
Pra lidhjet kulturore dhe historike me Rumaninë janë të shumta, dhe përveç kësaj kemi edhe lidhje linguistike, pasi kemi një numër të madh të përbashkët fjalësh. Për të vizituar fjalorin mund të klikoni këtu. Fjalori ka rreth 6 mijë fjalë, janë shtuar dhe fjalët e përbashkëta, ne të ardhmen do shtohen dhe shqiptimet e fjalëve.


No comments:

Post a Comment