Wednesday, January 27, 2021

Kemi punë përpara

Siç është bërë traditë çdo dy vjet publikojmë projektet e realizuara, dhe planifikimet në vazhdim; ky është postimi i katërt në llojin e vet. Plane të cilat gjatë këtyre vitete janë realizuar, ato që janë anashkaluar, apo shtyrë, që kanë ndryshuar apo anuluar etj.Për periudhën e viteve 2019-2020 jemi fokusuar kryesisht me projektin kryesor të Shqipopedias, enciklopedinë e cila gjendet në adresën wiki.shqipopedia.org  Pra qëllimi ynë kryesor është krijimi i një enciklopedie të mirëfilltë duke përdorur burime të ndryshme dhe sa më të shumta. Paralelisht me këtë është e projekti tjetër i rëndësishëm i fjalorëve dhe gjuhëve të huaja. 

- P Ë R D I T Ë S I M E T  -