Sondazhe


Kë gjuhë doni të mësoni?
Anglisht
  24 (24%)
Gjermanisht
  16 (16%)
Italisht
  18 (18%)
Greqisht
  31 (31%)
Frëngjisht
  14 (14%)
Suedisht
  10 (10%)
Turqisht
  11 (11%)
Japonisht
  3 (3%)
Tjetër
  5 (5%)

Sondazhi u mbyll më 4 nëntor 2016.

1. Greqisht 31%
2. Anglisht 24%
3. Italisht 18%
4. Gjermanisht 18%
5. Frëngjisht 14%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sa gjuhë të huaja dini?
0
  3 (21%)
1    
  5 (13%)
2   
  5 (21%)
3
  4 (17%)
4   
  4 (17%)
5+
  2 (8%)

Sondazhi u mbyll më 28 maj 2018.

No comments:

Post a Comment