Rreth

Shqipopedia, enciklopedia shqiptare, ka punuar fort vitet e fundit dhe ka realizuar shumë projekte ku shumica e tyre janë në punë e sipër.

Fjalor Anglisht Shqip
     Ky fjalor ka më shumë se 10.000 fjalë dhe është në zhvillim e sipër. Në një të ardhme jo të largët ky fjalor do ketë mbi 50.000 fjalë dhe shumica e lemave do kenë shqiptime.
Më shumë informacion: Anglisht

Fjalor Frëngjisht Shqip
      Ky fjalor ka më shumë se 17.000 fjalë dhe ka për t'u pasuruar edhe me shqiptimet e fjalëve.
Më shumë informacion: Frengjisht

Fjalor Gjermanisht Shqip
      Ky është fjalori më i mirë online gjermanisht shqip, me mbi 5.000 mijë fjalë me shqiptime dhe ilusttime.
Më shumë informacion: Gjermanisht

Fjalor Italisht Shqip
      Ky fjalor ka 7.000 fjalë 7.000 shqiptime dhe 2.000 fotografi.
Më shumë informacion: Italisht

Fjalor Greqisht Shqip
      Një tjetër fjalor i madh me më shumë se 7.500 fjalë 7.500 shqiptime që aktualisht është në përmirësim.
Më shumë informacion: Greqisht

Fjalor Turqisht Shqip
      Ky fjalor është me 9.000 fjalë dhe ndoshta më vonë do gjejmë e shtojmë shqiptimet e fjalëve.
Më shumë informacion: Turqisht

Fjalor Suedisht Shqip
      Ky është një fjalor bazë me 1.500 fjalë.
Më shumë informacion: Suedisht

Fjalor Polonisht Shqip
       Ky fjalor ka rreth 3.500 fjalë
Më shumë informacion: Polonisht

No comments:

Post a Comment