Monday, November 6, 2017

Fjalor Polonisht Shqip

Fjalor Polonisht Shqip

Fjalori i polonishtes edhe pse ishte në planet tona afatgjata nuk ishte parashikuar të ngihej online kaq shpejt, pasi projekte të tjera kishin më shumë prioritet, megjithatë ashtu erdhën punët dhe tani fjalori është online.

Friday, October 20, 2017

Ku jemi deri tani... dhe ku duam të shkojmë

Doja të shihnim bilancin e projekteve afatgjatë që kemi patur, çfarë është bërë, çfarë duhet bërë, nëse do shtohet apo hiqet diçka tjetër.

Thursday, September 28, 2017

Fjalori i Frëngjishtes


Kanë kaluar pothuajse dy vjet që shqiptimet e fjalëve të fjalorit të gjuhës frënge nuk ishin në funksionim për arsye teknike.