Tuesday, December 1, 2015

Përditësim - Fjalori i gjuhës franceze


Lajme të reja nga fronti i punës :) ! Fjalori i gjuhës frënge pritet të dalë shumë shpejt, mundësisht brenda javës. Po bëhet një punë kolosale përsa i përket këtij fjalori të shumëpritur.
Fillimisht do të ngrihet online dhe më pas në mënyrë graduale do të ngarkohen edhe shqiptimet me zë të fjalëve. Flasim së shpejti!!!!

No comments:

Post a Comment